Правителството одобри ген. Кирил Войнов за временно изпълняващ функциите на председател на ДАМТН

Правителството одобри ген. Кирил Войнов за временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). До сега длъжността председател на агенцията се изпълняваше от Петър Горновски. Към настоящия момент той е в невъзможност да извършва задълженията си за продължителен период от време, поради здравословни причини. За да се осигури нормалното функциониране на ДАМТН и да не се препятства дейността й, се налага до завръщането на титуляря да бъде определен временно изпълняващ функциите на председател.

До момента ген. Кирил Войнов изпълнява длъжността заместник- председател на ДАМТН. Той притежава необходимото ниво на образование и професионална компетентност да изпълнява функциите на председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Предлаганата кандидатура е съобразена с изискванията на Закона за администрацията.

Ген. Кирил Войнов е възпитаник на Школата за запасни офицери. Специализирал е в Москва, където получава инженерна квалификация. В периода 1994 – 2006 г. е директор на Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“. През 2016 г. е назначен на поста главен директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а от началото на 2018 г. заема длъжността заместник-председател на агенцията. Владее руски език.

Share this post