Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS”.

 

Share this post