Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги – куриерски услуги за нуждите на ДАМТН” – оттеглена

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги – куриерски услуги за нуждите на ДАМТН”

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 25.02.2016 г. (четвъртък).


» [25.02.2016 г.]

Share this post