Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги – приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни бензини, дизелово гориво, горива за отопление, корабно гориво и турбодизел)

Публична покана с предмет: “Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги – приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни бензини, дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел), обявена под номер 9045737

Документация


» [29.9.2015 г.]

Протокол от заседание на комисията


» [14.10.2015 г.]

Договор

Share this post