Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги – приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни бензини, дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел)

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги – приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни  бензини, дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел)”

Share this post