Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране, факс чрез многофункционални устройства в структурата на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране, факс чрез многофункционални устройства в структурата на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 11.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post