Предоставяне на услуги по преминаване към стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 на внедрена система за управление (БДС EN ISO/IEC 17025:2006) и извършване на вътрешен одит по новия стандарт в ГД ККТГ към ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Предоставяне на услуги по преминаване към стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 на внедрена система за управление (БДС EN ISO/IEC 17025:2006) и извършване на вътрешен одит по новия стандарт в Главна Дирекция “Контрол на качеството на течните горива” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”:

Срок за подаване на оферти: 05.03.2019 г., 17:30 ч.

Share this post