Председателят на ДАМТН взе участие в работна дискусия за засилване на вниманието към язовирите на територията на област Видин

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски взе участие в работна дискусия за засилване на вниманието към язовирите намиращи се на територията на Видин, организирана от областният управител Албена Георгиева. Днешната среща имаше за цел да запознае собствениците на язовири с новите им задължения след приетите промени в Закона за водите, като в нея участие взеха и заместник-председателят на ДАМТН ген. Кирил Войнов, главният секретар на агенцията Николай Николов, както и всички кметове от областта.

Акцент на среща беше процедурата, която дава възможност на общините, които стопанисват водоеми, да ги прехвърлят безвъзмездно на държавата. Тази възможност може да бъде реализирана в тримесечен срок при наличие на взето решение от съответния общински съвет, като бъде направено мотивирано предложение до икономическото ведомство.

Друга важна тема, която беше дискутирана с кметовете от област Видин беше и предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите. Тя ще се назначава със заповед на областните управители, като по този начин ще се гарантира извършването на ежегодни проверки на язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност. Определената степен ще има значение при определяне на изискванията за експлоатация на съоръженията.

Share this post