През месец юли ДАМТН провери над 320 модела газови бутилки

През месец юли инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провериха различни марки и модели транспортируеми газови бутилки за втечнен въглеводороден газ. При 4% от продуктите бяха открити несъответствия. Това показват резултатите от последните масирани проверки на инспекторите на ДАМТН. Те обхванаха общо 324 различни марки и модели газови бутилки, като 14 бр. от тях не отговарят на изискванията. При един продукт е установена липса на задължителната маркировка за съответствие π и сертификата за съответствие, който задължително трябва да придружава бутилката. При останалите 13 продукта липсват допълнителни маркировки, изискуеми от приложимия европейски стандарт.

Предстои проверките да продължат с установяване на икономическите оператори, пуснали продуктите на пазара, като Държавната агенция ще предприеме съответните действия към несъответстващите газови бутилки, в изпълнение изискванията на приложимото законодателство към тях.

По време на проверките, инспекторите на ДАМТН следят с повишено внимание за наличието на: задължителна маркировка π, която удостоверява съответствието на транспортируемото оборудване под налягане; идентификационният номер на нотифицирания орган, сертификат за съответствие, както и съпътстващи маркировки, а именно: име и сериен номер на производителя; държава на производство; налягане за изпитване; вместимост; техническия стандарт; дата на първоначална проверка; допустима маса на пълнене или бруто маса и др.

Инспекторите на ДАМТН регулярно проверяват транспортируемите газови бутилки за втечнен въглеводороден газ, пуснати в търговската мрежа. Продуктите, при които са констатирани несъответствия с приложимите европейски изисквания, подлежат на допълнителни изпитания и в лаборатория. В следствие на такъв тип проверка, през 2018 г. са унищожени 91 броя бутилки от два вида – с вместимост 7.2 литра и 10 литра.

Следва да се има предвид, че значителен брой от инцидентите се случват в следствие на неправилно пълнене на газовите бутилки. Затова ДАМТН напомня на гражданите, че когато отиват до близката бензиностанция или газостанция, за да напълнят газовата си бутилка с това не само нарушават закона, но и застрашават живота и здравето на себе си и най-близките си хора. Единствено на определените пунктове за пълнене на бутилки, специалисти правят допълнителен външен преглед на продукта и дават заключение за риска от употребата му, в зависимост от неговото състояние. Също така всяко пълнене на бутилката на пълначна станция се отбелязва в специален дневник, в който се вписва и номера на бутилката и срока на годността ѝ. Периодично се проверява и вентила на бутилката с пенообразуващо веществото, за да предотврати пропускане/изтичане на газ.

Share this post