През миналата година ДАМТН е извършила проверки на над 100 търговски обекта за електроуреди

За миналата година Главна дирекция „Надзор на пазара“ и нейните структури по места към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са проверили над 100 търговски обекта, които предлагат основно LED лампи, принтери и мултифункционални устройства. Това стана ясно по време на участието на представители на ГД  „Надзор на пазара“ към ДАМТН в кръгла маса на тема „Подобряване качеството на живот и устойчиво развитие чрез иновации и енергийна ефективност на електродомакинските уреди“, организирана от Асоциацията на производителите на електроуреди в България. Форумът бе открит от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев  и в него участие взеха и представители на Министерството на икономиката, Комисията за защита на потребителите, компании производители и вносители на домакински електроуреди, както и работодателски и браншови организации.

По време на втория панел представителите на ДАМТН изнесоха презентация, която представи дейностите, за които отговаря Главна дирекция „Надзор на пазара“ по отношение на продукти в обхвата на мерките по прилагане на Директива 2009/125/ЕО. В нея водещи акценти бяха: видовете проверки, които ГД „Надзор на пазара“ извършва; резултатите от тях и проблемите, които се срещат при изпълнението им; проектите EEPLIANT и EEPLIANT2; както и работният план за екодизайн на Европейската Комисията.

Главна дирекция „Надзор на пазара“ е част от специализираната администрация в рамките на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Тя осъществява надзор на пазара на продуктите, пуснати на пазара, за съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и редица наредби. Чрез нея агенцията провежда националната политика в областта на надзор на пуснати на пазара и/или в действие: продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него. По този начин се гарантират еднаквите условия за предлагане на продукти, които са в обхвата на компетенциите на ДАМТН, на българския пазар като част от Единния европейски пазар.

Share this post