През първата седмица на кампанията „Безопасно лято“ 2018 инспекторите на ДАМТН са проверили 467 продукта в търговската мрежа

През първата седмица на националната кампанийна проверка „Безопасно лято“ 2018 инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са проверили общо 467 продукти в търговската мрежа. От тях 255 броя различни модели играчки и 212 модели пояси за ръце. Инспекциите обхванаха над 370 търговски обекта в цялата страна, като бяха съсредоточени в различни магазини за детски играчки, обекти за продажба на открито, складове и др. Резултатите показаха, че само за една седмица са установени 169 продукти с несъответствия.

За установените нарушения ДАМТН е издала 91 броя заповеди за спиране разпространението на несъответстващия артикул, като предстои тази цифра да нарасне. Съставени са и 169 броя актове за установяване на административни нарушения на неизрядните търговците.

И тази година сред най-честите нарушения, които агенцията е констатирала бяха липса на: СЕ маркировка; инструкции на български език; задължителните предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език; информация за наименование и адрес на отговорния икономическия оператор и др.

Към този момент резултатите от „Безопасно лято“ 2018 показват, че около 7%  процента от проверените пояси за ръце са с установени несъответствия. През 2018 г. се забелязва значително намаляване на несъответстващите помощни средства за обучение по плуване за деца, които се предлагат на пазара, в сравнение с 2017 г., когато при същия продукт бяха отчетени около 32% нарушения.

С цел постигане високо ниво на защита на потребителите, инспекторите на ДАМТН ще продължи проверките на пояси за ръце до края на кампанията, тъй като защитата на децата е първостепенен приоритет.

Share this post