Приключи кампанийната проверка на ДАМТН под мотото „Безопасно лято 2022“

Приключи кампанийната проверка на ДАМТН под мотото „Безопасно лято 2022“

В рамките на кампанията, под мотото „Безопасно лято 2022“, която се проведе в периода 04.07.2022 г. – 28.07.2022 г., инспекторите от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН извършиха проверки на плавателни средства за обучение по плуване – пояси за ръце, в търговски обекти в цялата страна.

Проверени са общо 380 броя пояси за ръце. От тях за 161 броя е установено, че отговарят на изискванията. За 219 броя са открити несъответствия, в това число:

  • 26 броя са без „СЕ“ маркировка за съответствие;
  • 41 броя не се придружават от инструкции за употреба и информация за безопасност на български език;
  • 28 броя са без обявена информация за наименование и адрес на производител;
  • 31 броя са без обявена информация за наименование и адрес на вносител;
  • 109 броя не се придружават от декларация за съответствие, или от обявен интернет адрес, на който, същата може да се намери;
  • при 180 броя декларацията за съответствие е без превод на български език.

При 37 броя са установени и други несъответствия, от които най-често срещани са тези с видими несъответствия т.е. продуктите са без трайно нанесена маркировка за идентификация върху тях, която да съдържа информация и предупредителни текстове, относно правилната им и безопасна употреба или са без превод на български език.

Общият брой установени несъответствия е по-голям от 219, защото при някои продукти са открити повече от едно несъответствие.

За установените нарушения, съгласно действащото законодателство, предстои предприемане на административно наказателни действия към икономическите оператори. За продуктите без нанесена „СЕ“ маркировка за съответствие и тези с видими несъответствия са издадени заповеди за спиране на разпространението им.

ГДНП към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки в рамките на своите правомощия, за да се ограничи предлагането на пазара на несъответстващи, на изискванията, продукти.

 

 

Share this post