Приключиха проверките на ГД ИДТН за техническата безопасност на асансьори монтирани в жилищни сгради на територията гр. Ямбол и гр. Сливен

Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверка за техническата безопасност на асансьори монтирани в жилищни сгради на територията гр. Ямбол и гр. Сливен.

В резултат на проверката са проверени общо 125 асансьора, както следва:

– на територията на гр. Ямбол проверени – 66 асансьора;

– на територията на гр. Сливен проверени – 59 асансьора;

При проверките е констатирано, че 125 бр. асансьори се експлоатират с валиден периодичен технически преглед. Поддържането, ремонтирането и преустройството на съоръженията се извършва съгласно писмени договори сключени между ползвателите и лица получили удостоверение за поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори, съгласно чл. 36 , ал. 1 от ЗТИП и вписани в регистъра на ДАМТН.

При проверките на асансьори, монтирани на територията на гр. Сливен е констатиран 1 асансьор, който се експлоатира без функциониращо устройството за двустранна разговорна връзка.

До нарушителя ще бъде изпратена покана за съставяне и предявяване на акт за установяване на административно нарушение.

ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори монтирани в жилищни сгради и в други градове на страната, с цел увеличаване на контролът върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората.

 

Share this post