Приключиха всички проверки на електрически гирлянди от „Коледна кампания – 2014“

През месец септември приключиха всички проверки на електрически гирлянди, от Коледната кампания, проведена в края на миналата година. По време на кампанията бяха проверени 164 вида електрически гирлянди, различни по вид, марка и модел. От тях 64 бр. бяха LED гирлянди, а  100 броя – гирлянди с лампи с нажежаема жичка.

Прави впечатление, че на пазара продължават да присъстват гирляндите с нажежаема жичка, като съотношението между проверените гирлянди с нажежаема жичка и тези с LED лампи е 60% на 40%. Установени бяха 47 несъответстващи продукта, които са  28% от проверените. Най-често срещаните несъответствия бяха: продукти без инструкция за употреба на български език; продукти без обявени наименование и адрес на отговорния икономическия оператор; продукти без СЕ маркировка- шест на брой.

Проверките на несъответстващите продукти продължиха при отговорните икономически оператори. Всички проверки на гирлянди приключиха, като за 3  продукта гирлянди вносителят предприе коригиращи действия по отношение на инструкцията за употреба и продуктите са приведени съобразно нормативните изисквания; 6 вида гирлянди без маркировка за съответствие, с общо количество 21 бр. бяха унищожени по инициатива на търговците; при 38 вида гирлянди отговорният икономически оператор за пускането им на пазара не бе установен еднозначно, поради което проверките приключиха при търговците. Това са продукти с ниска цена и проследимостта при тези продукти продължава да бъде проблем. Причина може да се търси и в сезонния характер на продуктите, които не са на пазара след преминаване на Коледно-новогодишните празници. По-голямата продължителност на някои от проверките от Коледната кампания се дължи точно на това. При проверките бе установено, че е представена една фактура с невярно съдържание, за което бе подаден сигнал до НАП. За всички установените нарушения по време на проверките бяха предприети административнонаказателни действия и принудителни административни мерки.

Анализът на резултатите показва, че на пазара в предпразничния период при проверка могат да се открият и несъответстващи електрически продукти – гирлянди от нисък ценови клас, с неясен произход, в несигурни търговски обекти. Потребителите продължават да търсят продукти с най-ниска цена и дейността на ГДНП е особено необходима. Налага се изводът, че за да се гарантира сигурност на потребителите, контролната дейност на ДАМТН по отношение на тези продукти трябва да продължи.

Share this post