Проблемите на 1116 язовира обсъдиха ръководството на ДАМТН и областния управител на Кърджали

Стопанисването и състоянието на 1116 язовира в Кърджалийска област обсъдиха на работна среща на 29.01.2020г. в гр. Кърджали председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Петър Горновски и областният управител Никола Чанев. На срещата присъстваха заместник – областният управител Севда Камбурова, главният секретар на областната администрация госпожа Събина Сюлюкчиева,  ресорният заместник – председател на ДАМТН о.р. ген. Кирил Войнов,  главният директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС) инж. Мария Пирянкова и инж. Маргарита Караиванова – началник на Регионален отдел „Южна България – Кърджали“ в ГД НЯСС.

Поредната среща на ръководството на ДАМТН с областната управа на Кърджали се проведе по повод наскоро приетата от Министерски съвет на Р. България Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

По време на разговорите, председателят на ДАМТН посочи служителите на ГД НЯСС, които след влизане в сила на наредбата, със заповед на областния управител ще вземат участие в  Комисията за класификация на язовирите по отношение на степента на тяхната потенциална опасност. От своя страна областният управител Никола Чанев изрази задоволството си за добрата комуникация между областната управа и ръководството на ДАМТН. В резултат на това, проблемите с язовирите в областта ще бъдат идентифицирани, след което ще започне работа за тяхното решаване.

Share this post