Проблемите на язовирите в област Варна обсъдиха ръководството на ДАМТН и областния управител

На 31.08.2022г. в гр. Варна, председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Петър Горновски проведе работна среща с г-н Марио Смърков, Областен управител на област с административен център Варна.

Повод за срещата бе състоянието на язовирите в областта и по-специално язовирите, класифицирани в първа степен на потенциална опасност, съгласно чл. 141 б от Закона за водите.

На територията на областта се намират 84 бр. язовири, 43 бр. от които класифицирани в първа степен на потенциална опасност. По време на разговорите, председателят на ДАМТН насочи вниманието към 2 бр. язовири с технически неизправности, а именно яз. „Елешница“, община Дългопол, област Варна, със собственик НС ЕАД  и яз. „Тутраканци-1“, община Провадия, област Варна, със собственик община Провадия.

Обсъдени бяха и други аспекти от съвместната работа на ДАМТН и областната администрация, с което се потвърждава добрата комуникация и ефективност между двете институции.

Share this post