Проф. д-р инж. Славейко Господинов и проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова от УАСГ бяха наградени от председателя на ДАМТН инж. Петър Горновски със „Златен почетен знак на ДАМТН“ втора степен

 

С висшата награда „Златен почетен знак на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ втора степен бяха отличени зам. ректора по учебни дейности, качество и акредитация на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) проф. д-р инж. Славейко Господинов и декана на геодезическия факултет в УАСГ проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова.

Наградите бяха връчени от председателя на ДАМТН инж. Петър Горновски, за отлично съвместно сътрудничество между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и УАСГ.

Зам. ректорът проф. Славейко Господинов сподели, че благодарение на това сътрудничество, професията „хидро инженер“ излиза от забвението и става защитена специалност в УАСГ. В резултат се наблюдава засилен интерес и наплив на кандидат студенти по специалността.

В приветственото си слово председателят на ДАМТН отбеляза, че сътрудничеството между агенцията и университета дава отлични резултати и трябва да служи за пример на всички държавни институции и висши учебни заведения.

Председателят инж. Петър Горновски обърна специално внимание на кръглата маса, проведена съвместно от ДАМТН и УАСГ през ноември 2019г. Кръглата маса беше посветена на управлението и безопасната експлоатация на язовирите в страната ни. На този форум беше поставен крайъгълния камък за решаването на натрупаните с годините проблеми със стопанисването и поддръжката на язовирите у нас.

Отбелязано беше, че благодарение на успешното сътрудничество между агенцията и УАСГ, се е повишила експертизата на държавните служители, работещи в Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“. От друга страна са създадени благоприятни условия за провеждане на студентски стажове в ДАМТН, чрез които се поставя началото на бъдещата кариера на студентите от УАСГ.

В края на словото си, инж. П. Горновски изрази увереност, че така поставената стабилна основа на взаимна помощ между ДАМТН и УАСГ ще се развива успешно и от следващите поколения.

Share this post