Обучения по Дейност 1, Поддейност 1.1: "Специализирани чуждоезикови обучения, организирани от Института по публична администрация"

Обучения по Дейност 1, Поддейност 1.2: Чуждоезикови обучения, различни от предлаганите от Института по публична администрация"

Обучения по Дейност 2, Поддейност 2.1: Компютърни обучения за разширяване на познанията и уменията за работа с продуктите на MS Office.

Обучения по Дейност 2, Поддейност 2.2: Компютърни обучения за управлeние, конфигуриране и поддръжка на инструменти в IT среда.