Новини – EEPLIANT

EEPLIANT – Съответствие на продуктите с изискванията за енергийна ефективност 2014
www.eepliant.eu

Последни новини от проекта EEPLIANT - Съответствие на продуктите с изискванията за енергийна ефективност 2014

» [30.06.2017 г.]

Бюлетин 4/юни 2017


» [20.06.2017 г.]

Прессъобщение


» [02.11.2016 г.]

Бюлетин 3/ноември 2016


» [30.09.2016 г.]

ДАМТН и КЗП проведоха национална информационна кампания и акция за проверки на котли и бойлери

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) заедно с Комисията за защита на потребителите (КЗП) извършиха съвместни инспекции в търговски обекти за битови електрически бойлери и котли.
Акцията се проведе в периода 23-25 август и обхвана територията на цялата страна.

Екипи на двете институции провериха 304 търговски обекти дали се предоставя пълна информация за производителя, съществените характеристики на уредите като енергийния клас, нивото на шума, емисиите на азотни оксиди, както и инструкции за монтаж и експлоатация на български език.
Успоредно с провеждането на инспекциите в търговските обекти бяха разпространени около 3000 броя информационни брошури и постери, които да помогнат на потребителите при разчитането на информацията върху етикетите на такъв тип уреди, като и правила за безопасна работа и експлоатация на електрически бойлери. Листовките са изготвени с подкрепата на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и са раздадени на клиенти и проверявани.

Инициативата е свързана с реализирането на изцяло финансиран от Европейската комисия проект „EEPLIANT Съответствие на продуктите с изискванията за енергийна ефективност 2014“. В него България е представлявана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и от Комисията за защита на потребителите. В проекта участват още 12 органа за надзор на пазара от Австрия, Белгия, Дания, Германия, Литва, Малта, Холандия, Полша, Словения, Швеция и Обединеното Кралство. Целта му е да спомогне за постигане планираните икономически ползи и ползите за околната среда на Директивите за енергийно етикетиране и екодизайн посредством увеличаване равнищата на съответствие на продуктите с тях. Координаторът на проекта е PROSAFE – организация с идеална цел, която обединява служители за надзор на пазара в Европейския съюз.

http://www.mediapool.bg/boilerite-u-nas-masovo-nyamat-energien-pasport-news253367.html
http://pazardjik.marica.bg/article/read/13759
http://news.bnt.bg/bg/a/zapochnakha-proverki-na-blizo-300-proizvoditeli-i-trgovtsi-na-boyleri-v-strana


» [14.07.2016 г.]

Бюлетин 2/юни 2016


Бюлетин 1/ноември 2015


Започналият преди една година проект EEPLIANT сега е в процес на избор на лаборатории и продукти за изпитване за проверка на съответствието.

Ето и кратка информация за последните дейности по отделните групи продукти, обхванати от проекта EEPLIANT:

  • светодиоди (LED лампи): Извършени са скрининг изпитвания на 117 модела LED лампи от пазара на ЕС, изпитванията на взетите образци по всички параметри продължават в двете избрани лаборатории (за получаване на пълни резултати). Повече информация може да намерите на сайта на проекта тук.
  • отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници: Извършено е посещение от експерти на място в лабораториите, кандидатстващи за участие в обществената поръчка, две лаборатории са одобрени за изпитване. Повече информация тук.
  • офис оборудване: Моделите за изпитване в рамките на доброволното споразумение вече са избрани. В момента е в ход обществена поръчка за избор на лаборатория с краен срок 16 май. Повече информация тук.

В допълнение, участващите надзорни органи споделиха своя опит, добри практики и технически познания за отделните категории продукти, както и отделните законови изисквания за информацията, която трябва да бъде предоставяна от икономическите оператори. Всички надзорни органи в ЕС са поканени да сътрудничат.

Планирани са редица срещи, както между надзорните органи, така и между професионалните общности на заинтересованите страни, така че проверете сайта на проекта за бъдещи събития.


1.    Проектът EEPLIANT

Целта на проекта EEPLIANT е да помогне за постигането на планираните икономически и екологични ползи на директивата за енергийно етикетиране и директивата за екодизайн чрез увеличаване на съответствието на продуктите с тях.

Екипът на проекта EEPLIANT, състоящ се от 13 надзорни органи в рамките на ЕС, организира координирани дейности за мониторинг, проверка и изпълнение, включително изпитване на продукти –  LED лампи, принтери и топлоизточници.

В допълнение към изпитването на продукти, проектът осигурява проверка на техническата документация на продуктите, определя добрите практики за надзор на пазара и споделянето им сред участващите надзорни органи, също така и с други национални и регионални власти в рамките на ЕС и осигурява редовни дейности за комуникация и повишаване на осведомеността, насочени към заинтересованите страни, гражданското общество, правителствата, и т.н.

Повече за проекта: www.eepliant.eu

2.    Основни дейности

В рамките на периода 2015 г. – 2017 г. проектът EEPLIANT се фокусира върху следните продуктови групи:

  • LED лампи: проверка на техническо досие, скрининг изпитвания и цялостни изпитвания в лаборатория на LED лампи в обхвата на Регламент № 244/2009, Регламент №1194/20012 и Делегиран регламент № 874/2012.
  • Офис оборудване: проверка на техническо досие и изпитване на продукти в обхвата на Доброволното споразумение за офис оборудване в обхвата на Директивата за екодизайн  (Директива 2009/125/ЕО).
  • Отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници: проверка на техническо досие и изпитване на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници в обхвата на Регламент № 813/2013 и Делегиран регламент №811/20013.

Всяка една от категориите продукти, избрани mf проекта има следния набор от дейности, които ще се предприеват в рамките на проекта:

  • Проверка на документи – проверка на техническата документация, която доставчиците трябва да предоставят на органите по тяхно искане;
  • Скрининг изпитване – предварителни изпитвания за идентифициране и оценка на вероятността, определен модел да се провали при пълна проверка на съответствието;
  • Координирани изпитвания за съответствие – пълни изпитвания на избран брой модели, неиздържали скрининг изпитването.

Бъдете информирани с дейностите по проекта, свържете с екипа за повече подробности и повече информация!

Следвайте ни на Twitter: https://twitter.com/eepliant

Съобщения  за пресата:
http://www.prosafe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=681

Свържете се с нас: http://www.eepliant.eu/index.php/contact-us