Производителят – LAZER SPORT NV, Белгия съобщава за кампания по изземване от крайните потребители на каски за велосипедисти с марка Lazer

LAZER SPORT NV, Белгия стартира кампания по изземване от крайните потребители на каски за велосипедисти с марка LAZER от следните модели:

  • BLC2005661567;
  • BLC2005661568;
  • BLC2177882496;
  • BLC2177882258;
  • BLC2177882497;
  • BLC2005666793;
  • BLC2177882267;
  • BLC2005666928,

произведени през 2016, 2017, 2018 г.

В ДАМТН е постъпила RAPEX нотификация с № A12/1967/18, с нотифицираща страна: Румъния, от която е видно, че за гореописаните модели каски с марка LAZER, след изпитване е установено, че представляват риск от нараняване на потребителя.

Потребителите могат да намерят пълна информация за кампанията на следния линк: https://www.lazersport.com/recall-blade-and-magma.

От линка е видно, че производителят приканва всеки притежател на гореописаните засегнати модели каски за велосипедисти, възможно по-скоро да се свърже с продавача от където е закупена, за да я замени безплатно.

LAZER SPORT NV, Белгия информира, че новите каски, продавани под наименованията BLADE + и MAGMA +, имат ново закрепване на лентата, което отговаря на изискванията, предвидени в приложимите стандарти към тези продукти.

Производителят препоръчва потребителите, които не са сигурни дали тяхната каска с марка LAZER е засегната от кампанията по изземването, да посетят своя продавач, за да проверят това.

Производителят LAZER SPORT NV, Белгия е уведомил че гореописаните действия са приложими и за България.

Share this post