Проверка на борси и пунктове за продажба на грозде

На 06 и 07.10.2016  г. инспектори на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ от  Регионален отдел „Метрологичен надзор Североизточна България“, извършиха проверки на лицата, които използват везни при продажбата на грозде на борси, временни пунктове и пазари в гр. Варна, гр. Добрич, гр. Шумен и гр. Търговище.
С цел осигуряване на точност и достоверност на измерванията, свързани с търговските плащания, са проверени търговците, които използват везни, за спазване на задълженията им по Закона за измерванията.
Надзорните проверки обхванаха общо 60 обекта, в които се използват 64 везни. Установено е, че 15 (23 %) везни не отговарят на законовите изисквания. като 10 от тях са от неодобрен тип и без оценено съответствие, а 5  са с изтекъл срок на метрологичната проверка.В резултат на констатираните несъответствия са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения, 7 протокола за задължителни предписания. Предстои съставянето на още 7 акта за установените административни нарушения.

Share this post