Проверка на домашни хладилни уреди по отношение изискванията за екопроектиране определени в Регламент № 643/2009 и Наредбата за излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (НИУЕЕО)

През месец февруари приключи проверката на хладилни уреди. Целта на проверката беше съответствието им с изискванията за екопроектиране, определени в Регламент № 643/2009  и съответствие с изискванията на НИУЕЕО.

Проверени бяха 213 броя хладилни уреди от 37 марки. Хладилните уреди са с произход – 60% от държави извън Европейската общност.

Share this post