Проверка на лица, които извършват таксиметрови превози на пътници

През месец март 2016 г. Регионален отдел „Метрологичен надзор Южна централна България“ на Главна Дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН, съвместно с  представители на ИА „Автомобилна Администрация“ от гр. Хасково и гр. Стара Загора, организира и осъществи извънредни надзорни проверки на лица, които извършват таксиметрови превози на пътници и използват електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП). Проверките са осъществени на различни действащи стоянки  за таксита с най-голям поток на пътници в градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково, където през 2015 г. от инспекторите в регионалния отдел са констатирани най-много нарушения.

Проверени са общо 90 лица за спазване на задълженията им по Закона за измерванията (ЗИ), във връзка с  използваните от тях в таксиметровите автомобили 90 електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП). Констатирани са нарушения при 17 от проверените лица. За 17 (18,9 %) от използваните ЕТАФП е установено, че са без валидни знаци от извършена последваща периодична проверка, а върху 3 от таксиметровите апарати липса и пломба с нанесени върху нея метрологични знаци за ограничаване на достъпа до фискалния модул. По време на проверките са съставени 15 протокола със задължителни предписания за преустановяване употребата на тези ЕТАФП до привеждането им в съответствие с изискванията на ЗИ и 2 акта за установяване на административно нарушение. Предприети са необходимите процесуални действия за съставяне на актове за установяване на административно нарушение на 15 от проверените лица, във връзка с извършените от тях нарушения на ЗИ.

Share this post