Проверка на лица, които предлагат за продажбa горива на краен потребител в качеството им на лица, които използват СИ

През месец август 2015 г. инспектори от Регионален отдел „МН Западна България“ извършиха надзорни проверка на лица, които предлагат за продажбa горива на краен потребител в качеството им на лица, които използват СИ – бензиноколонки, газколонки, везни за пълнене на бутилки газ, манометри в съдове под налягане и нивомерни измервателни системи за спазване на задълженията им, произтичащи от Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите, разположени на автомагистрала „Тракия” и автомагистрала „Струма“ – главен път Е79, автомагистрала „Хемус“попадащи в териториалния обхват на отдела.

Проверени са 29 обекта, в които са инспектирани 131 броя средства за измерване, от които 80 колонки за течни горива и втечнен въглеводороден газ, 20 нивомерни измервателни системи, 3 везни за продажба на втечнен въглеводороден газ за битови нужди и 26 манометри в съдове под налягане. На 19 от проверените обекти са установени нарушения, свързани с използването на несъответстващи колонки за горива и нивомерни измервателни системи на изискванията на Закона за измерванията и приложимите към него наредби. За всичките средства за измерване е констатирано, че са без знаци от метрологичен контрол или без пломби с метрологични знаци от контрол, ограничаващи достъпа до устройствата за настройка и регулиране на колонките и гарантиращи нерегламентиран достъп. За констатираните нарушения са съставени 19 протокола със задължителни предписания за спиране на несъответстващите средствата за измерване от употреба, до привеждането им в съответствие с изискванията към тях. Предприети са действия за съставяне и връчване на 10 акта за установяване на административни нарушения.

Share this post