Проверки на бензиностанции по автомагистрала „Тракия“ в участъка от тунела „Траянови врата“, на запад, до входа на град Бургас

През месец август 2015 г. инспектори от Регионален отдел „Метрологичен надзор“ – Южна България извършиха надзорни проверки във всички 33 бензиностанции, намиращи се на автомагистрала „Тракия“, в участъка от тунела „Траянови врата“, на запад, до входа на град Бургас.

Инспектирани са използваните в тях общо 218 броя средства за измерване, от които 126 колонки за течни горива и втечнен въглеводороден газ, 4 метанколонки за компресиран природен газ,  48 манометъра, монтирани на съдове под налягане, 9 системи за продажба на добавка за дизелови двигатели-AdBlue и 31 нивомерни измервателни системи. В 9 (27%) от проверените обекти са установени нарушения, свързани с използването на 16 (7,3%) средства за измерване, несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията и наредбите по прилагането му.

Без знаци от метрологичен контрол са 15 средства за измерване, като 9 от тях са нивомерни измервателни системи, 6 от които са без знаци от извършена първоначална проверка преди пускането им в действие и 1 без знаци за последваща проверка. Една от използваните нивомерни измервателни системи не е пломбирана по посочения в сертификата за одобряване на типа й начин и една от поставените пломби е ремонтна.

За 3 колонки е установено, че са със сервизни пломби след извършен ремонт. Две от колонките за продажба на светли горива са с изтекъл през месец юли срок на валидност на проверката им и една модулна колонка е без пломба на електронния блок.

За установените нарушения са съставени 10 протокола за задължителни предписания, с които колонките са спрени от употреба до привеждането им в съответствие с изискванията, а за 9 нивомерни измервателни системи е даден срок за заявяването им и представянето им за проверка пред БИМ. Предприети са действия за съставяне на  1 АУАН.

Share this post