Проверки на обекти за продажба на риба за Никулден

За гарантиране на гражданите на точност на измерваните количества на закупената за Никулден риба на 04.12.2015 г. на територията на градовете София, Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Враца, Русе, Бургас, Варна, Шумен и Пловдив се проведе тематична надзорна проверка от служители на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН на обекти, в които се използват везни за продажба на риба.  Около 80% от обектите са проверени съвместно със служители на отдел “Контрол на храни” на Българска агенция по безопасност на храните, а в градовете Плевен, Ловеч, Габрово и Враца и съвместно със служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Проверката обхвана специализирани магазини и щандове за продажба на риба в обекти от големи търговски вериги, както и временно разкрити обекти за продажба на риба на пазари и тържища и използваните в тях везни – съответствието им със законовите изисквания, техническата им изправност и правилната им употреба от търговците.

Проверени са общо 133 обекта, в които се използват 157 броя везни, като10 броя везни, или 6,3% от общо проверените, не отговарят на изискванията към тях. На лицата, които ги използват, са издадени 4 протокола със задължителни предписания за спазване на задълженията им произтичащи от Закона за измерванията и 4 акта за установяване на административни нарушения. Предприети са действия за съставяне на още един акт.

Share this post