ПРОВЕРКИ НА ТАКСИТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Инспектори от Регионален отдел „Метрологичен надзор Северна България” на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН, съвместно с представители на ИА „Автомобилна администрация“ от гр. Варна, организираха и извършиха в три поредни дни – на 4, 5 и 6 август 2015 г. извънредни надзорни проверки на лица, използващи електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) в таксиметрови автомобили, осъществяващи таксиметров превоз на пътници от летище Варна и курортни комплекси  „Златни пясъци“ и „Св.Св. Константин и Елена“ до посочени от клиентите дестинации.

Надзорните проверки са организирани във връзка с публикация в  немския вестник „Билд“ за измами на немски туристи, ползвали таксиметрови услуги от летище Варна, за което Регионален отдел „Метрологичен надзор Северна България” се самосезира. Част от проверките са извършени на принципа „таен клиент“, чрез наемане на таксиметрови автомобили от летище Варна до курортните комплекси.

Проверени са 26 лица, извършващи таксиметров превоз на пътници за спазване на задълженията им по Закона за измерванията (ЗИ) и са инспектирани използваните в автомобилите им  електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТФП). Нарушения са установени при две от лицата, на които са съставени протоколи за задължителни предписания за отстраняване на констатираните несъответствия и са предприети действия за съставяне на актове и на двете лица за извършените от тях нарушения на ЗИ. За използвания от едно от лицата  ЕТФП е установено, че е технически неизправен. При извършения от инспекторите контрол за съответствие на грешката му с нормираната е установено, че отчита  с  грешка от плюс 19 %, в ущърб на клиентите.

В резултат на акцията „таен клиент“ при  наемане на такси от летище Варна до курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ ЕТФП на едно от такситата е отчел изминати 33 км., при действително разстояние от 17 км между летището и комплекса, Съмнението в проверяващите инспектори за манипулиране на показанията на апарата е довело до разглобяване на таблото на автомобила, в присъствието на инспектори от ДАМТН и ИА „Автомобилна администрация“. Открито е монтирано допълнително устройство, така наречената „помпа“, чрез която става възможно към ЕТАФП да се подават допълнителни импулси и по този начин апаратът да отчита повече километри от действително изминатите и съответно, по-голяма сума за заплащане от клиента.

Резултатите от извършените проверки са широко медийно отразени от различни национални и регионални медии.

Share this post