Проверки на везните в магазини за месо и месни продукти преди Великденските празници

Във връзка с проявен обществен интерес и зачестили преди великденските празници сигнали за неточни везни, в периода 01÷09 април 2015 г. ГДМН осъществи извънредни надзорни проверки в търговската мрежа, на пазари и стокови борси за спазване на задълженията по Закона за измерванията (ЗИ) от лицата, които използват везни при продажбата на месо и месни продукти. Извършени са проверки в 453 обекта – фирмени магазини за месо на производители, транжорни, специализирани магазини за месо и месни изделия,  щандове за месо в супермаркети и хипермаркети, намиращи се на територията на градовете София, Враца, Видин, Благоевград, Петрич, Варна, Добрич, Аксаково, Шумен, Търговище, Нови пазар , Каспичан, Русе, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Габрово, Севлиево, Пловдив, Асеновград, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Димитровград, Казанлък, Стара Загора, Бургас, Сливен, Ямбол, Айтос и Карнобат и в с. Струмяни. От общо инспектираните 724 броя везни за 89 от тях (19,6 %) е установено, че не съответстват на законовите изисквания. Преобладават нарушения, свързани с използването на везни с изтекъл срок на валидност на проверката или без изискуемите знаци от проверка на средства за измерване в употреба – 84 броя везни, като някои от тях са и без пломби със знаци или със скъсани пломби, които да ограничават достъпа до регулиращите устройства на везните и възможността за манипулирането им. Само за 4 броя от инспектираните везни е установено, че са от неодобрен тип и без маркировка за съответствие с изискванията на ЗТИП, поради което същите не могат да бъдат използвани за измервания, свързани с търговски плащания. За 2 везни е установено, че се използват от търговците, независимо от поставените им знаци за забрана за употреба.

С 59 протокола за задължителни предписания, дадени на търговците несъответстващите везни са спрени от употреба и са предписани коригиращи действия за привеждането на везните в съответствие с изискванията на ЗИ. За установените нарушения по време на проверките са съставени 4 АУАН и са предприети  предвидените в ЗАНН действия за съставяне на още 25 АУАН на търговците, използващи несъответстващи на изискванията везни.

Share this post