Публична покана за доставка чрез покупка на химикали и сертифицирани сравнителни материали за нуждите на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” на ДАМТН

Публична покана за доставка чрез покупка на химикали и сертифицирани сравнителни материали за нуждите на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” на ДАМТН.

 

Обществената поръчка за доставка на химикали и сертифицирани сравнителни материали за нуждите на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” на ДАМТН е прекратена поради липса на финансови средства.

Share this post