Публична покана за доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) и реагенти за ДАМТН, ГД ККТГ

Публична покана за доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) и реагенти за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

 

Share this post