Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН”

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН”

 

Определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН”:

  • Обособена позиция № 1 с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи в лаборатория на ГД “ККТГ“ в гр. Бургас“ – Белт Инженеринг ООД, гр. София;
  • Обособена позиция № 2 с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи в лаборатория на ГД “ККТГ“ в гр. Плевен“ – Белт Инженеринг ООД, гр. София.

Share this post