Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН“

 

Определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН”: Лукойл – България ЕООД

Share this post