Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дървена дограма в сграда на ДАМТН в гр. Бургас“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дървена дограма в сграда на ДАМТН в гр. Бургас“:

 

Определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Подмяна на дограма в сградата на ДАМТН в гр. Бургас“: СОЛИД ООД.

Share this post