Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи на офис помещения в сградата на ДАМТН в гр. Плевен”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи на офис помещения в сградата на ДАМТН в гр. Плевен ул. „Дойран“ № 27”

 

Определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи на офис помещения в сградата на ДАМТН в гр. Плевен ул. „Дойран“ № 27”: Стройконсулт ЕООД, гр. Плевен.

Share this post