Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН в гр. Пловдив и гр. Плевен”

» 16. 05. 2012 г. Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:“СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ В СГРАДИТЕ НА ДАМТН В ГР. ПЛОВДИВ И ГР. ПЛЕВЕН”:

 

Share this post