Публична покана за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на канцеларски материали“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на канцеларски материали“

 

Определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали“: Роел – 98 ООД, гр. София.

Share this post