Ръководството на ДАМТН проведе работна среща с областния управител на Кърджали за предстоящите промени в Закона за водите

Предстоящите промени в Закона за водите, свързани със стопанисването и управлението на водните обекти обсъдиха на работна среща между ръководния екип на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски и неговия заместник ген. Кирил Войнов и областния управител на Кърджали Никола Чанев.

„Предстои класификация на язовирите в страната, които са около 6 000, според извършено от ДАМТН обследване. Те ще бъдат групирани по критерии големина и потенциална опасност.  Целта е малките водоеми, които не представляват риск за населението и инфраструктурата, да бъдат извадени от картотеката, за да се концентрират усилията на държавата върху поддръжката на останалите“, заяви Петър Горновски по време на срещата. Той допълни още, че промените в Закона са на етап доработване и предстои до дни да влязат за разглеждане в парламента.

„Надявам се, че законодателните поправки ще дефинират понятието язовир и ще елиминират определението обект с неизяснена собственост. Нашата задача е да запазим живота и здравето на хората и сигурността на инфраструктурата, а това означава да не допускаме безстопанственост и размиване на отговорността“, коментира областният управител. Той допълни, че областната управа е открита за партньорство с всички институции за подобряване на механизмите за контрол и предотвратяване на инциденти.

На срещата присъстваха заместник областният управител на Кърджали Севда Камбурова и главният секретар на ДАМТН Мима Чалева.

Share this post