Ръководството на ДАМТН стартира серия от срещи с областните управители за засилване на вниманието към проблемните язовири на тяхната територия

Ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор инициира серия от срещи с областните управители, на чиито територии има множество неизрядни язовири. Целта е да се засили вниманието им към тях с цел превенция и недопускане на сериозни инциденти, които могат да причинят материални щети и да създадат риск за живота, и здравето на хората.

Първата от поредицата срещи се проведе днес в Хасково, областта с най-голяма концентрация на язовири – над 2 400. На нея присъстваха председателят на ДАМТН Петър Горновски, неговият заместник Валтер Василев, главният секретар на агенцията Валентин Чиликов и областният управител Станислав Дечев. Инспекторите от надзорната агенция са проверили повече от 1800 водни обекта в региона, като при 572 от тях са констатирани несъответствия, стана ясно по от разговора. Особено тежко е положението на 7 язовира, които трябва да се поддържат на кота мъртъв обем – т.е. напълно празни. „Тревожна е тенденцията както тук, така и на други места в страната, да не се предприемат действия по ремонт въпреки неколкократните проверки и направените предписания от нашите експерти“, подчерта Петър Горновски. По думите му в процеса по подобряване на общото състояние на язовирите в страната е много важна ролята на областните управители, които са представителите на държавата по места, за да се принудят собствениците да изпълнят разпорежданията за гарантиране на безопасността.

По-късно днес се проведе среща и с областния управител на Ямбол Димитър Иванов и неговия заместник Волен Дичев. В момента е в ход съвместна проверка на ДАМТН и областната администрация на всички над 400 язовири на нейна територия като бе обсъдено как тези инспекции да бъдат максимално ефективни. В тази връзка бяха дискутирани предстоящите промени в Закона за водите и в частност регламентацията на контролните правомощия на държавната агенция. Представени бяха и предложенията на ДАМТН за изменения на нормативната уредба и въвеждането на категоризация на язовирите в зависимост от обема и височината на стената, като по този начин ще се освободи административен капацитет за много по-засилен контрол на по-проблемните и тези със сериозни обеми.

Срещите по места ще продължат и в следващите дни. ДАМТН има функции по надзор и контрол на язовирите и съоръженията към тях като от началото на годината са извършени 2 459 проверки, направени са над 2 500 предписания за отстраняване на неизправности и са съставени 207 акта. Само за последните три месеца, по разпореждане на министъра на икономиката Емил Караниколов, бяха направени последващи проверки на всички проблемни язовири, за да се установи тяхното състояние. Поредицата от срещи с областните управи са следващата стъпка за засилване на вниманието към водните обекти с констатирани неизправности на всички ангажирани институции.

Share this post