Разработване на регистър за декларациите за установяване на конфликт на интереси за нуждите на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Разработване на регистър за декларациите за установяване на конфликт на интереси за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 07.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post