Разработване на софтуер за мониторинг и управление на наказателни постановления издавани в ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Разработване на софтуер за мониторинг и управление на наказателни постановления издавани в ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 10.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post