Ресертификация на актуализираната Система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Ресертификация на актуализираната Система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015“.

Образец на ценово предложение

Share this post