Решение на Европейската комисията за забрана на пускането на пазара на ножичен подемник за превозни средства, модел TL530LF TWA Equipment S.r.l

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпило писмо от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз за Решение на Европейската Комисия (ЕК) относно мярка, предприета от Швеция, за забрана на пускането на  пазара на ножичен подемник за превозни средства, модел TL530LF, производител TWA Equipment S.r.l, Италия разпространяван на пазара от Carpat, Швеция.

В решението се посочва, че подемникът не отговаря на съществените изисквания за здраве и безопасност, определени в раздел 4.1.2.6, буква в) от приложение I към Директива 2006/42/ЕО. Тази разпоредба изисква механизмите на машините да бъдат проектирани и изработени така, че товарите да не могат да се приплъзват опасно или да падат свободно и неочаквано, дори в случай на частичен или общ отказ на електрозахранването или при прекратяване действията на оператора по задействане на машината. Швеция обосновава предприетата от нея марка с това, че предпазния клапан не функционира добре и в резултат създава потенциално сериозни рискове за безопасността. Освен това Швеция твърди, че някои елементи за безопасност се деактивират (а именно клапаните с регулиране на налягане) при спускане на подемника с бутона „спускане докрай“.

Според решението на ЕК предприетата мярка е оправдана.

Share this post