Решения за процедура на договаряне без обявление

Решения за процедура на договаряне без обявление

 

  1. Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за сградата, находяща се в гр. Плевен, ул. Дойран № 27, със срок на изпълнение на поръчката 2 години.
  2. Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за сградата, находяща се в гр. София, ул.“ проф.П. Мутафчиев“ №2 , със срок на изпълнение на поръчката 2 години.
  3. Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за сградата, находяща се в гр. Бургас, к-с Славейков, ул.“ Проф. Я.Якимов“  №25 , със срок на изпълнение на поръчката 2 години.
  4. Доставка за електрическа енергия за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за сградите, находящи се в: гр. Бургас, к-с Славейков, ул.“ Проф. Я.Якимов“  №25;гр. Сливен, ул. „Родопи“ №6; гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“№ 13; гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108; гр. Хасково, ул. „Ивайло“№1; гр. Кърджали, бул.“ Деспот Слав“ № 1 и бунгала в землището на гр. Чепеларе, със срок на изпълнение на поръчката 2 години.
  5. Доставка за електрическа енергия за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за сградите, находящи се в: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1; гр. Видин, пл. „ Бдинци“ №1, гр. Плевен, ул. „ Дойран“ № 27; гр. София, ул. „ Проф. П.Мутафчиев“ №2 и гр. Кюстендил, „Гаров Площад“ №1, със срок на изпълнение на поръчката 2 години.
  6. Доставка за електрическа енергия за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за сградите, находящи се в:  гр. Варна, кв. Владиславово, ул. „Мургаш“ № 5, гр. Варна, ж.к. Младост, бл.144, вх.3, ет.3, гр. Шумен, ул. „ Мадара“ №13,  и гр. Търговище, ул. „Христо Ботев“, ет.1, стая № 108, със срок на изпълнение на поръчката 2 години.

Share this post