Резултати – определени за изпълнители на обществената поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН

Определени за изпълнители на обществената поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН в гр. Пловдив и гр. Плевен“ по обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1: Ремонт на покривна хидроизолация на административна сграда (Корпус 1) и на сграда – трафопост на ДАМТН в гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 63.

Определен за изпълнител: Геоком – 2000 ООД, гр. Гоце Делчев;

Обособена позиция № 2: Подмяна на дървена и метална дограма с нова от PVC и алуминиев профил в сградите на ДАМТН в гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 63, /корпус 1/, 3 етаж и в гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 27, 1 и 2 етаж.

Определен за изпълнител: Геоком – 2000 ООД, гр. Гоце Делчев;

Обособена позиция № 3: Ремонт на част от офис помещенията на третия етаж в сградата на ДАМТН в гр. Пловдив, ул.”Санкт Петербург” № 63.

Определен за изпълнител: Белт инженеринг ООД, гр. София;

Обособена позиция № 4: Ремонт на офис помещенията в сградата на ДАМТН, в гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 27.
Поръчката по тази позиция е прекратена поради невъзможност да се осигури финансиране.

Share this post