Резултати – публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на ДАМТН“

Определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Автокаско на МПС, собственост на ДАМТН“:

Застрахователно дружество Евроинс АД

Share this post