РЕЗУЛТАТИ за извършени извънредни надзорни проверки на лица, които използват средства за измерване в обекти за продажба на течни горива

В периода 19.03.2015 г. – 27.03.2015 г. в градовете Варна, Русе, Шумен, Добрич, Ловеч, Нови пазар, Елена, Девня, Смядово, Каспичан, както и в селата Хитрино, Ивански, Венец, инспектори от РО Северна България на ГД „Метрологичен надзор“ извършиха проверки на 47 бензиностанции и газостанции, в които се използват 172 средства за измерване. Установени са нарушения в шест обекта, в които се използват средства за измерване без знаци от метрологичен контрол. За констатираните нарушения са съставени протоколи за задължителни предписания, като са дадени предписания за спиране на средствата за измеравне от употреба до привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за измерванията и наредбите по неговото прилагане. Предприети са действия за съставяне на шест акта за установяване на административни нарушения.

Констатирани са и нарушения на две фирми, които извършват ремонт на средства за измерване. За неизпълнение на задълженията им по Закона за измерванията са предприети действия за съставяне на два акта за установяване на административни нарушения.

Share this post