С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че на интернет страницата на ДАМТН, раздел „Конкурси/Обяви“  в  е публикувана обява от ДАМТН до всички заинтересовани лица за избор на лицензиран изпълнител за ликвидация, унищожаване и предаване на дълготрайни активи и материали в ДАМТН.

Share this post