С над 100 акта за нарушения приключи кампанията на ДАМТН „Безопасна Коледа 2019“

Повече от 100 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) са издадени от служители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), в рамките на проведената в периода 20.11. – 20.12.2019г. кампания „Безопасна Коледа 2019“. През месец януари 2020г. предстои да бъдат съставени още 35 акта за установени административни нарушения.

По време на кампанията са инспектирани общо 940 различни продукта. При проверка на 379 различни вида светлинни гирлянди е установено, че 169 от тях са с установени несъответствия. 51 броя са били без инструкции за употреба на български език; 127 са били без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор; 58 от светлинните гирлянди са били с видими несъответствия със съществените изисквания.

Проверката на 382 детски играчки е показала, че при 116 са налице различни несъответствия. 24 броя са били без маркировка за съответствие СЕ; 57 са били с инструкции за употреба, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите; 91 броя детски играчки са били без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

При инспектирането на  179 пиротехнически изделия, за 22 продукта от различни категории са установени несъответствия. При повечето от изделията, установените несъответствия са били най-малко по две за съответния продукт. 20 пиротехнически изделия са били без маркировка за съответствие СЕ; 14 са били без предупредителни текстове на български език и инструкция; 15 продукта са били без име и адрес на икономическия оператор, пуснал стоката на пазара.

За констатираните несъответствия на всички проверени играчки, светлинни гирлянди и пиротехнически изделия, ДАМТН е предприела законосъобразни действия. Спрени от разпространение са били 400 броя светлинни гирлянди, 20 броя пиротехнически изделия и 24 вида детски играчки. Унищожени са доброволно над 220 броя светлинни гирлянди.

Благодарение на активното участие на медиите в проведената от ДАМТН информационна кампания, по време на коледните и новогодишните празници през декември 2019г. се забелязва значително повишаване на информираността на потребителя за правилното използване на фойерверките, коледните украси и детските играчки. В резултат, в сравнение с минали години е сведено до минимум възникването на инциденти, свързани с неправилната употреба на пиротехнически изделия и светлинни гирлянди.

Share this post