Самосезиране за внезапни инспекции на използваните на пазари и зеленчукови борси везни в градовете Варна, Шумен, Русе и Трявна

Във връзка със зачестили през месец септември сигнали на граждани за неточни измервания при закупуване на плодове и зеленчуци от пазари и стокови борси, намиращи се в териториалния обхват на  Регионален отдел „Метрологичен надзор Северна България“, отделът се самосезира и организира внезапни проверки на някои пазари и зеленчукови борси в градовете Варна, Шумен, Русе и Трявна. Проверките са организирани с цел да бъдат идентифицирани лицата, които използват неразрешени за търговска дейност везни в нарушение на Закона за измерванията (ЗИ) , Закона за техническите изисквания към продуктите, да се преустанови нелоялната търговска практика, свързана с използването на такива везни и да се осигури защита на потребителите от неточни измервания.

При надзорните проверки са обхванати общо 77 търговски обекта, като вниманието е насочено главно към земеделските производители и търговците на грозде, срещу които са най-масово подаваните сигнали. При извършените инспекции на общо 84 везни,  за 8 ( 9,5 %) от тях е установено, че не отговарят на законовите изисквания, защото са от неодобрен за търговска дейност в Република България и страните от Европейския съюз тип. По време на проверката, на място са съставени 8 акта за установените административни нарушения на Закона за измерванията.

Най-много нарушения са установени на Общинския пазар в гр. Трявна,  където при извършените проверки в 10 обекта са инспектирани 10 везни  и за 4 от везните е установено, че са от неодобрен тип.

На Зеленчуковата борса в град Варна, намираща се на ул. „Ак. Курчатов“ и ул. „Под игото“ са проверени 18 обекта, в които се използват 21 бр. везни , от които само 2 бр.  не отговарят на законовите изисквания.

На Общинския пазар в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ са инспектирани 30 везни, използвани в  27 обекта. За 2 от везните е установено, че са от неодобрен тип.
На Централния кооперативен пазар в гр. Русе при извършените проверки в 22 обекта не са констатирани нарушения. Всички използвани в тях, общо 23 везни са от одобрен тип и с валидни  знаци от проверка. Не са установени везни с нарушени пломби, предотвратяващи достъпа до местата за регулиране.

Share this post