Съобщение за конкурс за мобилност – държавен експерт ГД НП, О КМ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Кандидатите, подали документи за участие в процедурата за мобилност за длъжността „държавен експерт“ – 1 щ. бр. в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Надзор на пазара“, отдел „Контролно методичен“, ще бъдат уведомени писмено на посочените от тях електронни адреси за датата и часа на провеждане на събеседването.

Share this post